Cookie beleid vv Siddeburen

De website van vv Siddeburen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan VV Siddeburen
Versie augustus 2022

Inleiding

Het jeugdbeleidsplan van v.v. Siddeburen heeft tot doel het vastleggen van kaders voor de
jeugdafdeling van de vereniging. Dit beleid dient uitgedragen te worden door iedereen die betrokken
is bij de jeugd: trainers, leiders, spelers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. Dit
jeugdbeleidsplan heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt er in het algemene deel beschreven
hoe alle zaken rondom de jeugd georganiseerd wordt. In het tweede deel zal het technische beleid
uitgezet worden.
Aangezien het een werkbaar document moet zijn, zal dit beleidsplan zo beknopt mogelijk
opgeschreven worden.

Algemeen deel

De v.v. Siddeburen wil een club zijn die open is voor iedereen uit de regio die op een plezierige
manier wil voetballen in competitieverband. Het uitgangspunt van het beleidsplan is dat elk jeugdlid
met veel plezier op zijn of haar eigen niveau en met spelers van de eigen leeftijdsgroep kan sporten.
Hiervoor moet een veilig klimaat gecreëerd worden, waarbij plezier in het voetbalspel, goede
begeleiding en faciliteiten een voorwaarde zullen zijn.
De club erkent het maatschappelijk belang van de vereniging en wil dat meegeven in de ontwikkeling
van de spelers, op voetbaltechnische gebied, als ook op het gebied van sociale waarden en normen.
Voetbal is immers een teamsport waarbij je de ander nodig hebt voor je eigen spelvreugde. Daarom
is het belangrijk om ook aandacht te geven aan het teamproces: inzet en doorzettingsvermogen, het
leren omgaan met winst en verlies en niet op de laatste plaats het respecteren van de ander
(medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en leiders, ouders en publiek en andere
betrokkenen).

Organisatorisch

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal. Het hoofdbestuur blijft
eindverantwoordelijk. De jeugdafdeling bestaat uit een jeugdcommissie en het (jeugd)kader. Daarbij
wordt het voor een aantal zaken ondersteund door een vrijwilligers.
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende functies:
- Voorzitter
- Penningmeester
- Wedstrijdsecretaris
- Hoofd jeugdopleiding (TC)
- Twee commissieleden
Zie bijlage 1 voor de functieomschrijvingen.
Het jeugdkader bestaat uit alle trainers en leiders die betrokken zijn bij de jeugd.
Verder zijn er nog een aantal taken die vereniging breed ingevuld worden.
De gehele invulling van het bestuur, de commissies en andere functies is te vinden op de website van
de vereniging.

Seizoensplanning

Augustus

 Jeugdkader bijeenkomst organiseren
 Ouderbijeenkomst per team.
 Kleding, ballen, waterzakken en coachjassen uitgeven
 Bekerwedstrijden en competitie doorgeven aan leiders en trainers?
 Aanvraag VOG
 Nieuwsbrief 1

September

 Organiseren scheidsrechtercursus jeugd voor herfstvakantie

Oktober

 Voorbereiden zaalprogramma?
 Voetbalactiviteit herfstvakantie? Sportinstuif met Sportcoach MG?

November

 Voorbereiden Sinterklaas
 Nieuwsbrief 2

December

 Sinterklaasavond jongste jeugd
Sinterklaastrainingen alle basisschooljeugd
 Attentie vrijwilligers (merci o.i.d.) rondbrengen

Januari

 Jeugdkader bijeenkomst
evaluatie eerste half jaar en komen tot actiepunten

Februari

 Winteractiviteit jeugd? (Zwemmen o.i.d.?)
 Nieuwsbrief 3

Maart

 Tulpenactie
 In kaart brengen voorlopige teamindeling volgende seizoen

April

 Koningsspelen met alle verenigingen ism Buurtsportcoach gemeente MG.
 Navraag huidige kader en invulling nieuwe kader

Mei

 Ledenwerfactie organiseren (Zoals oranjespelen)
 Mixtoernooi / Kinder-oudervoetbal?

Juni

 Tenues en wedstrijdmateriaal innemen
 Teamindeling volgende seizoen bekendmaken
 Nieuwsbrief 4

Technische beleidsplan

De v.v. Siddeburen heeft als uitgangspunt voor de missie van de vereniging opgenomen dat iedereen
(jong en oud, vrouw of man, wel of geen talent) moet kunnen komen voetballen bij de club. Dit moet
binnen een veilige cultuur en omgeving kunnen. Zodanig dat iedereen zich op een op een positieve
manier kan ontwikkelen. Dit vraagt om een aantrekkelijk voetbalklimaat waarin het ‘voetbalplezier’
een belangrijk element vormt.
De ontwikkeling van voetballers stimuleer je door zoveel mogelijk trainingsmomenten wedstrijdecht
te maken. Dit betekent dat er altijd zoveel mogelijk met de bal getraind wordt, dat winnen en
verliezen een element van de training is en dat jeugdspelers uitgedaagd worden om vanuit die veilige
omgeving te presteren.
Om een duidelijk kader te schetsen wat er op de trainingen aangeboden moet worden zijn er per
leeftijdscategorieën profielen opgesteld voor de voetbalontwikkeling. Deze profielen zijn cumulatief;
dat betekent dat een speler uit JO13 ook de profielen van JO11 en JO9 dient te beheersen. De
profielen geven dus aan wat er nieuw aangeleerd dient te worden in die leeftijdsgroepen. Er moet
uiteraard tijdens de trainingen ook aandacht zijn voor de onderdelen uit de profielen van jongere
leeftijdsgroepen, je kan immers alleen iets nieuws aanleren als de basis daarvoor in orde is. Het kan
ook voorkomen dat een bepaald onderdeel in een leeftijdsgroep aangeboden dient te worden, maar
dat dit vanwege omstandigheden nog niet mogelijk is met die groep omdat de basis simpelweg
ontbreekt. Het spreekt voor zich dat er dan eerst aandacht op de training moet zijn voor het aanleren
van die basis en dat er dus teruggegrepen dient te worden naar eerdere profielen.
De v.v. Siddeburen hecht er veel waarde aan dat er vanuit spelplezier gevoetbald wordt. De KNVB1
geeft aan dat voor ontwikkeling door plezier het belangrijk is dat spelers veel balcontacten hebben,
positief aangemoedigd worden, merken dat ze het al best goed doen, met vriendjes en
vriendinnetjes voetballen, zelf acties maken, op verschillende posities spelen en proberen te winnen.
Vanuit deze oogpunten dienen de profielen uitgevoerd te worden.
Jeugdtrainers en leiders moeten het eigenbelang (lees: op korte termijn winnen van wedstrijden)
ondergeschikt maken aan het clubbelang en het belang van de ontwikkeling van de speler.

Visie op ontwikkeling

In de opleiding van de v.v. Siddeburen staat de ontwikkeling van
het individu centraal. Dit betekent dat iedere speler het gevoel
moet hebben dat hij of zij gezien wordt. In elke training is het
taak aan de trainers de spelers lichtelijk uit hun comfortzone te
trekken en te trainen op iets wat ze nog niet kunnen (zie de
afbeelding hiernaast). Op het moment dat spelers iets doen wat
ze al kunnen, leren ze weinig. Daarentegen zullen spelers als ze
in totale stress komen, niet open staan om iets te leren. We
geloven in een duidelijk lijn in onze opleiding waarbij we op de
juiste momenten de juiste vaardigheden aanleren (zie profielen
voor voetbalontwikkeling). Dit betekent bijvoorbeeld dat we bij
de jongste jeugd voornamelijk de focus leggen op de basis en de
techniek en later in de jeugd gaan kijken naar samenspel, organisatie en tactiek. In onze visie op
ontwikkeling staat ontwikkeling centraal; prestatie is mooi maar niet de hoofddoelstelling. Het gaat
erom dat onze spelers de juiste vaardigheden onder de knie krijgen en daar ook op oefenen.

Speelstijl

Onze speelstijl kenmerkt zich door zijn aanvallende karakter. Kernmerken hierin zijn:
 Binnen het aanvallen wordt gekozen voor de opbouw van achteruit, waarbij we graag zien
dat spelers diepte voor breedte kiezen.
 Binnen het verdedigen wordt er op de helft van de tegenstander druk gezet en wordt
getracht de bal z.s.m. weer te veroveren.
 In de omschakeling van aanvallen naar verdedigen proberen we snel druk op de bal te
krijgen.
 In de omschakeling van verdedigen naar aanvallen proberen we snel diep te spelen om
gebruik te maken van de desorganisatie van de tegenpartij.

Spelprincipes

De meeste spelprincipes hebben betrekking op een bepaalde teamfunctie. Hieronder staan voor vier
teamfuncties een aantal voorbeelden die gehanteerd kunnen worden als spelprincipe. Afhankelijk
van het niveau en de leeftijdscategorie van een team kunnen deze spelprincipes uitgevoerd worden.

Verdedigen

 Houd de as dicht en dwing de tegenstander naar de zijkant.
 Zet [in een bepaalde zone op het veld] altijd druk op de bal.
 Verdedig met één speler altijd meerdere tegenstanders.
 Zorg dat de tegenstander de bal niet achter de verdediging legt.
 Houd de onderlinge afstanden tijdens het verdedigen klein.

Omschakelen naar aanvallen

 Speel de bal waar mogelijk direct naar voren.
 Zorg met meerdere spelers voor diepte achter de verdediging.
 Speel uit de drukte weg richting de vrije ruimte.

Aanvallen

 Creëer een overtal rondom de bal.
 Stel de tegenstander voor keuzes.
 Hanteer een hoog baltempo.
 Wissel af tussen in de bal spelen en diepgang.
 Bewaak te allen tijde de restverdediging.

Omschakelen naar verdedigen

 De dichtstbijzijnde speler zet direct druk op de bal.
 Voorkom de toevoer richting de meest gevaarlijke speler.
 Kom zo snel mogelijk weer in je verdedigende positie.

Trainingen

Alle trainingen beginnen met het bedenken van een doelstelling. Daarbij stelt de trainer zichzelf ten
doel om op een enkel onderwerp te coachen. De ervaring leert dat veel trainers op te veel zaken
tegelijk coachen, waardoor het voor een speler juist heel onduidelijk wordt. Na de training wordt
gekeken of het doel behaald is en worden eventueel de doelstellingen voor de volgende training op-
of bijgesteld.

Voor de invulling van de oefeningen op de training wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning die
ons door de KNVB aangeboden wordt. Dit is een app genaamd Rinus2. Hier staan heel veel
oefeningen op. In de app kan gezocht worden op leeftijdscategorie, doelstelling, aantal spelers etc.
Rinus beschikt ook over mooie leerlijnen. Het is aan te raden om gebruik te maken van deze
leerlijnen. Dit maakt periodisering in de trainingen veel gemakkelijker. Als laatste moet ervoor
gezorgd worden dat spelers niet te lang stilstaan vanwege te lange wachtrijen bij oefeningen of een
te lange uitleg.

Opbouw training

Voor aanvang van de training zorgt de trainer er samen met de spelers voor dat de materialen
meegenomen worden naar het veld. De spelers hebben hier zelf een actieve rol in. Op het moment
dat de training kan beginnen roept de trainer alle spelers voor zich (in een halve cirkel) en wordt er
aangegeven wat er in de training gaat gebeuren. Daarnaast kunnen ook lopende zaken besproken
worden.
1. Warming-up (5 - 15 min.)
De warming-up is ervoor bedoeld om blessures te voorkomen. Doormiddel van loopvormen worden
de spieren opgewarmd ter voorbereiding op de voetbaltraining. Als verlenging van de warming-up
kan de trainer kiezen voor coördinatie- of krachttraining. Ook in deze fase is het goed mogelijk om
oefeningen met bal uit te laten voeren.
2. De oriëntatiefase (5- 10 min.)
In de oriëntatiefase wordt een eerste aanzet gegeven tot de doelstelling van de training met relatief
lichte oefenstof, waar meestal op technische aspecten gewezen kan worden.
3. De oefen- / leerfase (20 - 30 min.)
In de oefen-/ leerfase (ook wel 'Kern' genoemd) zitten 1 of 2 belangrijke oefeningen waaruit de
doelstelling van de training heel duidelijk naar voren komt. Deze sluit deels aan op de oriëntatiefase.
Meestal worden in deze fase afwerkvormen, positiespelen, systeemoefening of partijspelen gebruikt.
4. De toepassingsfase (10 - 15 min.)
Bij de toepassingsfase moet het geleerde in de praktijk worden toegepast: dat betekent een
partijspel. Vaak kunnen de regels hierbij aangepast worden, zodat er extra nadruk op de doelstelling
kan worden gelegd.
5. De afsluiting (1 - 5 min.)
Tijdens de afsluiting praat de trainer met zijn spelers ter afscheid, geeft complimenten over de inzet
en informatie over de volgende training of wedstrijd. De trainer kan controleren of zijn spelers iets
geleerd hebben. De trainer geeft daarna iedereen een taak om iets op te ruimen. De spelers hebben
ook in het opruimen een actieve rol.

Profielen voor voetbalontwikkeling

JO7, JO8 en JO9


Plezier, plezier en plezier staat centraal.
Doelstelling: doelgericht leren handelen met de bal.
Training met name op basistechniek.
Een speler van v.v. Siddeburen...
- Vraagt om de bal
- Is coachbaar door trainers en medespelers
- Staat open om te leren
- Kan omgaan met verlies en tegenslagen
- Is in staat om samen te spelen
- Kan de bal onder controle houden
- Kan snel van richting veranderen
- Kan een tegenstander passeren
- Kan een tegenstander verdedigen
Een speler van v.v. Siddeburen leert de volgende voetbaltechnische vaardigheden en leert dat met
beide benen uit te voeren
- Aannemen, passen, dribbelen, drijven en schieten van de bal
- Kappen met binnen- en buitenkant van de voet, stopen onderkant van de voet, achter het
standbeen langs en wegdraaien van de tegenstander
- Enkele en dubbele schaar, uitstap, nepschot en overstap.
- Goede spelers kunnen uitgedaagd worden met een Akka, Zidane of Ronaldo.

JO10, JO11 en JO12


Plezier en ontwikkeling staan centraal
Doelstelling: Samen, doelgericht leren handelen met de bal
Training met name op techniek en inzicht.
Een speler van v.v. Siddeburen beheerst alle bovengenoemde onderdelen en ...
- Coacht medespelers
- Heeft de aandacht bij het voetbalplan
- Maakt de juiste keuze tussen passen en passeren
- Neemt de bal aan in de ruimte
- Laat zich niet van de bal zetten
- Kan een duel aangaan
- Weet verdedigend op het juiste moment in te grijpen

JO13 en JO15


Ontwikkeling, plezier, presteren staan in deze volgorde centraal
Doelstelling: leren spelen en afstemmen van de basistaken in een team (organisatie)
Training: met name op techniek, inzicht, communicatie en teamfuncties.
Een speler van v.v. Siddeburen beheerst alle bovengenoemde onderdelen en ...
- Speelt medespelers uit een juiste wijze aan
- Neemt de bal aan met het gezicht naar voren
- Dribbelt vooruit naar een open ruimte
- Schiet op doel wanneer de kans op een doelpunt groot is
- Laat zich niet verslaan
- Kiest positie tussen doel en tegenstander
- Doet er alles aan om een tegendoelpunt te voorkomen

JO17


Ontwikkeling, presteren, plezier staan in deze volgorde centraal

Doelstelling: spelen als een team.
Training: met name op techniek, inzicht, communicatie, teamfuncties, conditie en teamtactisch.
Een speler van v.v. Siddeburen beheerst alle bovengenoemde onderdelen en ...
- Scant de ruimte in zijn omgeving
- Bedenkt een gevolg voor zichzelf en anderen
- Geeft rugdekking
- Schat de pass van een tegenstander in

JO19


Presteren, ontwikkeling, plezier staan in deze volgorde centraal

Doelstelling: als team presteren in de competitie
Training: met name op techniek, inzicht, communicatie, teamfuncties, conditie en team-tactisch.
Een speler van v.v. Siddeburen beheerst alle bovengenoemde onderdelen en doet dat met het oog
op presteren.

Functieprofiel jeugdtrainer

Taken:
- Je verzorgt de trainingen en begeleidt de wedstrijden
- Je hebt structureel overleg met de Technische Commissie Jeugd over o.a. teamindeling,
ontwikkeling van spelers en zijn/haar eigen ontwikkeling.
- Je brengt op het trainingsveld en tijdens wedstrijden de voetbalvisie en spelopvatting van
v.v. Siddeburen ten uitvoer.
- Je deelt je kennis en ervaring met andere trainers binnen de club en met het technisch kader
van de vereniging.
- Je bent zichtbaar en actief betrokken bij het jeugdvoetbal van v.v. Siddeburen.
- Je participeert actief in het (door)ontwikkelen van het technische jeugdbeleid.

Profiel:
- Je vertegenwoordigt de vereniging zowel intern als extern.
- Je bent te allen tijde bewust van jouw rol en van jouw voorbeeldfunctie voor de spelers.
- Je onderschrijft de voetbalvisie en spelopvatting van de vereniging en geeft hier uitvoering
aan.
- Je hecht groot belang aan de ontwikkeling van spelers op de lange termijn en stelt dit boven
resultaat in de competitie op de korte termijn.
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Je hebt een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid.

Positief Coachen.

Voor de ontwikkeling van de jeugd is het van uitermate belang dat ze op een positieve manier
gecoacht worden in hun ontwikkeling. Helaas zien we nog te vaak trainers, leiders en ouders langs de
lijn staan die alleen maar oog hebben voor winnen. Dat komt te vaak tot uiting in de communicatie
met hun spelers. Het is vaak te resultaatgericht en de focus ligt te veel op wat er niet goed gaat, want
er moet gewonnen worden.
De v.v. Siddeburen wil een club zijn waar er niet op zo een dergelijke manier omgegaan wordt met
coachen. Het belangrijkste aspect van jeugdvoetbal is ontwikkeling en daar hoort van fouten bij. En
dat kan er soms voor zorgen dat een wedstrijd verloren wordt. Ook dat is belangrijk voor de
ontwikkeling van de spelers.
Te veel druk op het willen winnen maakt spelers onzeker en bang om fouten te maken. Dit gaat ten
koste van het voetbalplezier. Jonge spelers kunnen nog niet alles en dat hoeft ook niet. Dus laat ze
lekker spelen, dribbelen en acties maken.
Het is voor spelers belangrijk om eigen keuzes te maken. Dat betekent dat trainers en leiders geen
oplossingen moeten aandragen, maar spelers moeten bevragen naar hun keuzes en bevindingen.
Voor voetbalplezier is zelfvertrouwen de sleutel. Dat wordt gecreëerd door ze op een positieve
manier aan te moedigen en de nadruk te leggen de dingen die goed gaan.
Daarin moeten trainers, leiders en ouders het goede voorbeeld geven. Het enthousiasme van deze
groep mag nooit een negatieve uitwerking hebben op de ontwikkeling en spelvreugde.
Door op een positieve manier de jeugd te begeleiden, zullen er minder jeugdige sporters afhaken. Als
neveneffect zullen ook de prestaties beter worden en zullen vrijwilligers hun taak leuker vinden!

Functieomschrijvingen jeugdcommissie


Functie Voorzitter
Omschrijving Verantwoordelijk voor de organisatie en
uitvoering van alle niet-voetbaltechnische
activiteiten binnen de jeugdafdeling.
Taken  Aansturen van de leden van het

jeugdbestuur
 Plant overleggen in met de leden van
het jeugdbestuur
 Bewaakt samen met de
jeugdcoördinator dat jeugdtrainers en -
leiders overleggen worden ingepland
 Organiseert de communicatie over de
activiteiten richting alle betrokkenen
 Is eindverantwoordelijk voor het
werven / organiseren van
wervingsacties voor nieuwe jeugdleden
 Coördineert aanmelding en afmelding
leden binnen jeugd richting de
jeugdcoördinator
 Ondersteunt de jeugdcoördinator bij
evt. conflicten tussen spelers, trainers,
leiders of ouders/verzorgers
 Coördineert de werving van

leiders/trainers
 Lief en leed activiteiten
 Informeert het hoofdbestuur
regelmatig over de gang van zaken

Functie Penningmeester
Omschrijving  Beheert de rekening en de kas van de

jeugdafdeling
 Regelen van de bankzaken
 Verantwoordelijk voor het aanvragen
van subsidies

Functie Wedstrijdsecretaris
Omschrijving
Taken  Verzorgt de administratie van de
contactgegevens van de
jeugdcoördinator, de leiders en trainers
en coördineert hun aanmelding binnen
Sportlink.

 Is verantwoordelijk voor de
administratieve zaken voor, tijdens en
na de wedstrijd via digitaal
wedstrijdformulier
 Draagt zorg voor de digitale
spelerspassen
 Wedstrijdzaken (veld en zaal)
 Aanspreekpunt bij afgelastingen
 Kleedkamer- en veldindeling, invullen
publicatiebord

Functie Hoofd jeugdopleiding (TC)
Omschrijving Coördineren, communiceren en waar mogelijk
mede organiseren van niet-voetbal activiteiten
binnen de jeugdafdeling

Taken  Helpt bij de werving van leiders/trainers
 Verwelkomen en begeleiden van
nieuwe leiders/trainers
 Is het aanspreekpunt van de
leiders/trainers
 Zorgt voor duidelijkheid voor
leiders/trainer, daar waar het gaat om
materialen, kleding, faciliteiten, etc.
 Begeleiden stagiaires
 Organiseert jeugdleiders/-trainers
overleg
 Benadert nieuwe jeugdleden bij
aanmelding en zorgt dat ze wegwijs
worden gemaakt binnen de vereniging
 Helpt mee bij het organiseren van de
activiteiten uit de jaarplanning
 Organiseert de communicatie over de
activiteiten uit de jaarplanning richting
leider, trainers, speler,
ouders/verzorgers
 Bewaakt dat de informatie over de
jeugd op de website correct is
 Speelt een bemiddelende rol bij evt.
conflicten tussen spelers, trainer,
leiders of ouders/verzorgers

Functie Commissieleden
Omschrijving Coördineren en zorgen voor tijdige uitvoering
van de diverse activiteiten binnen de
jaarplanning

Taken  Sinterklaasfeest
 Zwemuitje

 Actie ten goede aan de clubkas
 Attentie vrijwilligers
 Kantinebezetting (zaterdagochtend)
 Fruit voor de jeugd (zaterdag)
 Publicatiebord
 Regelt en begeleidt pupil van de week
 Programmaboekjes zondag
 Jeugdvrijwilligers zondag
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!